Q8 – delägare till OKQ8, går samman med våra tidigare investerare AutoBinck Group och Founders, genom att investera 8 miljoner euro i SnappCar! Investeringen gör att vi nu kan springa ännu snabbare mot vårt mål: att reducera antalet bilar på vägarna med 5 miljoner, fram till 2020. Vi tror starkt på att att det bidrar till att skapa bättre stadsmiljöer, och forskning visar på att det direkt bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Full fart framåt

Sedan 2017 har vi antalet SnappCar medlemmar i Sverige, Holland, Tyskland och Danmark dubblerats, till dagens siffra på 700,000. Vi räknar med att vara fler än 1 miljon sommaren 2020. Med ökat deltagande ser vi fler som delar bilen de har redan idag, men också en större grupp som kan sälja sin bil helt och hållet – och fortsätta hyra via SnappCar.

Smartare lösningar

Vår CEOoch grundare  Victor van Tol förklarar: “Fler och fler upplever fördelarna med privat bildelning i praktiken. Tillsammans med Q8 kan vi nu invetsera kraftigt i tillväxt genom att sänka trösklar och ta bort friktionen vid delning. Vi jobbar bland annat på smartare lösningar som tar bort nyckelöverlämning och löser bränsle/laddningsdelen under delningstillfället. Det innebär att fler kan dela, mer effektivt: idag avänds bilen fortfarande bara 23 timmar om dygnet.”

Innebär detta någon förändring för SnappCar?

SnappCar förbli SnappCar. Precis som tidigare är vårt primära mål fortfarande att jobba med våra medlemmar för att minska antalet bilar vi har på vägarna. Samarbetet med Q8 möjliggör att vi kan fortsätta arbeta mot det målet .