Som företag är det ibland vanskligt (och ofta inte så trovärdigt) att hävda att just våra tjänster/varor är mer skonsamma mot miljön än andra. Därför publicerar vi här en litteraturöversikt. Vi referar ofta till just insparad CO2. Det är baserat på en studier i den här litteraturförteckningen baserat framförallt på nyckeltal som visar på att P2P bidrar till färre resor över tid, samt minskad efterfråga på nyproduktion (vilket är den största effekten).

Det som är värt att tänka på kring mobilitetsalternativ (P2P, hyrbil, bilpool) och dess effekt som ofta inte redovisas är användningsgrad, dvs. hur ofta bilen rör på dig. Även om vi inte vill öka bilanvändandet i sig, så är nya bilar med låg användningsgrad det sämsta av alla alternativ. Optimering av energi, och nyckeltalen nedan, är därför bara en funktion av hur ofta de ”delas”. Bilar som står still skapar dessutom trängsel och tar plats. Inom området bilmobilitet ser användningsgraden ut ungefär så här: Taxi +90%, traditionell hyrbil 65-70%, P2P bilar 10-30%, flytande bilpooler (på gatan) 4-20%, vanliga personbilar 3-5%. Med det sagt är inte det ena bättre än det andra, men användningsgrad är en av flera faktorer som påverkar effekten på stad, trafik och miljö.

Här är en litteraturöversikt från rapporten delningens potential som skrevs av Andrius Plepys vid Lunds Universtitet i ett projekt med IVL/KTH.

From the literature there are few negative findings from car sharing environmental assessment. Some of the main findings are:
-4 to 13 cars are replaced for each shared car (Cooper and Timmer 2015, Skjelvik, Erlandsen et al. 2017)
-25% of car sharers got rid of their car, whilst another 25% postponed purchasing a car (One Earth, 2015).
-On average, car sharers drive 27% to 43% fewer miles annually (Cooper and Timmer 2015).
-Car sharers often increase their use of public transport (Skjelvik, Erlandsen et al. 2017).
-Overall, greenhouse gas (GHG) emissions are lower for car sharing due to reduced rates of car ownership and distance travelled. Reductions of GHG emissions per household range from 840 kgCO2e (Martin and Shaheen 2011) to 980 kgCO2e (Skjelvik, Erlandsen et al. 2017).
-The total required number of parking places can be reduced by up to 30% (Skjelvik, Erlandsen et al. 2017).
-For the use phase car sharing fleets have 15-20% lower CO2 emissions and sometimes up to 25% (Momo 2010).
-Car sharers travel 6 to 16% less miles – per household, with similar GHG emissions of between 5% and 18% reduction of –GHG emissions per household. This correlates to a reduction of between 5 t/veh/yr (lower estimate) and 14 t/veh/yr (upper estimate) (Martin and Shaheen 2016).
In a study of car sharers in the Netherlands that included Snappcar users, Nijland and van Meerkerk (2017) found that:
-Car sharers own 30% less cars than prior to car sharing.
-Car sharers drive 15% to 20% fewer car kilometres than prior to car sharing.
-The shared car mostly replaces a second or third car.
-Car sharers emit between 13% and 18% less CO2 emissions related to car ownership and car use; or between 240 and 390 fewer kg CO2/person/year.”